Partners

Founding partner

cedin300

Cedin levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. Dagelijks ondersteunen wij kind, school en gezin bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken. Wij zien sport en bewegen als belangrijke activiteiten binnen het onderwijs. Bewegen verbetert de concentratie van een leerling en heeft een positief effect op het leren. Cedin stimuleert graag initiatieven die op een vernieuwende wijze een waardevolle bijdrage leveren aan het onderwijs.  Moofy maakt sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en brengt dit op een eenvoudige manier in de klas. Wij zijn er trots op om hier als founding partner aan bij te kunnen dragen.

Maatschappelijk partner

CC_logotype_version_1-04

De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd vooruit door beweging, waardoor ze samen kunnen spelen en groeien in hun ontwikkeling. Door sport en spel worden kinderen fitter, leren ze met elkaar omgaan en ontwikkelen zij zichzelf. Daarom stimuleert de Cruyff Foundation jeugd om te bewegen via de Cruyff Courts, Schoolplein14 en het financieel ondersteunen van sportprojecten voor kinderen met en zonder een beperking. Als maatschappelijk partner draagt de Cruyff Foundation graag bij aan Moofy om op deze wijze kinderen ook ín de klas in beweging te brengen. Het concept Moofy sluit naadloos aan op Schoolplein14 van de Cruyff Foundation, wat  kinderen stimuleert om te sporten en te spelen op het schoolplein. Moofy doet dit in de klas. Gezamenlijk brengen we op deze manier nog meer basisschoolleerlingen in beweging, zowel binnen als buiten. Scholen met een Schoolplein14 kunnen zich op Moofy abonneren voor een gereduceerd tarief. Neem hiervoor contact op met info@moofy.nl. Als school geïnteresseerd in Schoolplein14? Bekijk dan eens het filmpje op de homepage van Moofy.

Partners

Nijha logo PMS Mack

Nijha richt zich op bewegen en neemt als marktleider haar verantwoordelijkheid om initiatieven en impulsen aan te jagen die bijdragen aan meer bewegende mensen. Nijha is er trots op om met diverse partners samen te mogen werken zoals de Sporthogeschool Windesheim in Zwolle en de Johan Cruijff- en Krajicek Foundation. Moofy als start-up is daar een welkome aanvulling op. Want om levenslang bewegen te stimuleren, is plezier in bewegen noodzakelijk. Dit vraagt om een gevarieerd aanbod, binnen en buiten, waaraan iedereen op eigen niveau met succes deel kan nemen. Nijha gaat met Moofy de uitdaging aan om kinderen zelfs in de klas te stimuleren tot meer bewegen!

Suppliers

Logo horizontaal Only Friends